Friday 24 February 2023

Umelecká kritika v ére politickej korektnosti

Kamarátka mi v reakcii na moju recenziu Sklenej cibule a predchádzajúcu poviedku napísala, že sa nestotožňuje s mojou kritikou politickej korektnosti a že otázku scitlivovania spoločnosti považuje za zásadnú. Naopak, kamarátka súhlasí s Martinom M. Šimečkom, ktorý sa pred pár rokmi v ktoromsi komentári na N-ku čudoval, čo ľudí na politickej korektnosti tak poburuje, keď vlastne ide len o modernú podobu zdvorilosti. Tu moja odpoveď.
Busty Schlegelovcov; kritik Friedrich Schlegel (1772 – 1829) je ten vpravo. Foto – Thomas Holbach/Wikipédia (CC BY-SA 3.0)

Nesúlad zrejme vzniká najmä tým, že pod „politickou korektnosťou“ si každý z nás (kamarátka, ja aj Šimečka) predstavuje niečo (trochu alebo celkom) iné.